Veronica Hedenmark årets blåslampa

2010-11-13

Veronica Hedenmark utsågs i lördags kväll till Årets blåslampa på den stora Leva-galan i Stockholm.

Veronica Hedenmark fick priset för Assistansuppropet med motiveringen "En inspirerande förebild med engagemang och energi i sitt mångåriga arbete för allas rätt till lika behandling och i sin snabba insats med Assistansuppropet".

I sitt tacktal tackade Veronica Hedenmark inte bara hela sin organisation av 800 personliga assistenter, utan också sina motståndare Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

-Priset betyder oerhört mycket och visar flera saker, dels att man kan göra en snabb insats och ett opinionsarbete med hjälp av social medier, då vi på Facebook samlade in 11.000 namnunderskrifter på kort tid, vilket är mer än fem gånger Sundborns befolkning.

- Dels är det ett erkännande för hur viktigt detta arbete är, och att det blir allt viktigare för varje dag att bevaka personer med funktionshinders rättigheter, då behoven hela tiden ifrågasätts av kommuner och försäkringskassor, säger Veronica Hedenmark.

Och hon slutar med att påminna oss om livets realiteter:

- Vi vet alla vad vi har idag, men ett funktionshinder kan drabba vem som helst, när som helst. Detta är ingen minoritetsfråga, 1,2 miljoner svenskar har ett funktionshinder och 350.000 av dem sitter i rullstol.

Staten har misslyckats med stöd till funktionshindrade – Ny rapport från Socialstyrelsen

2010-06-29

Trots tio års politiskt arbete är det fortfarande stora skillnader i levnadsförhållanden mellan funktionshindrade och befolkningen i övrigt. Riksdagen slog fast de handikappspolitiska målen som säger att personer med funktionsnedsättning ska ha lika förutsättningar för goda levnadsförhållanden som andra medborgare år 2000. Men det är fortfarande ett stort glapp mellan tanke och genomförande.

Socialstyrelsen publicerar idag en ny rapport ”Alltjämt ojämt”, som bygger på en undersökning av 57 500 vuxna funktionshindrade personer. Den visar att funktionshindrade bland annat har sämre utbildning, arbete, ekonomi och hälsa.

I rapporten konstaterar man att man bör fördjupa analyser och ansträngningar inom flera områden så som:

 Se över stödsystemens inlåsningseffekter
 Fler behöver gymnasieutbildning
 Arbetsförmågan måste tas tillvara
 Öka tillgängligheten till en rikare fritid
 Se över läkemedelsföreskrivningen

Läs mer i DN debatt

Bloggtips

2010-06-29

12 författare som är tongivande inom svenska handikappolitisk debatt kommer att blogga på fulldelaktighet.nu fram till valet 2010. Varje dag kommer ett nytt blogginlägg att läggas ut som rör frågan.

De som bloggar är:
Anna Barsk Holmbom
Susanne Berg
Vilhelm Ekensteen
Bengt Elmén
Jonas Franksson
Emma Johansson
Maria Johansson
Erik Ljungberg
Adolf Ratzka
Kjell Stjernholm
Anders Westergerd
Wanche Willumsen

Läs mer på: www.fulldelaktighet.nu

Rapporter om handläggare som lurats väcker onödig oro

2010-06-04

Media har rapporterat om några fall där personer har haft uppsåt att lura Försäkringskassan för att få assistansersättning. Under 2010 har det bland annat rapporterats från Halland om två olika fall där personer har lurat till sig ersättning. Detta plus att Försäkringskassan går ut med att det finns ett mörkertal där personer uppger felaktiga funktionsnedsättningar väcker oro. Personer utan brottsuppsåt blir oroliga och funderar på om de kan misstänkas och förlora sin ersättning.

Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, kan se en risk att allmänheten får en felaktig bild av att det är lätt att få assistansersättning. De felaktiga utbetalningarna bedöms ha minskat med 17 % från år 2008 till år 2009. Enligt Tomas Sundberg ligger Sverige bra till med de siffrorna i jämförelse med andra länder.

I Försäkringskassans rapport Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen under 2009 kan vi läsa att 6 % av all assistansersättning som betalas ut är felaktig och att handläggarna vilseletts medvetet.

Mörkertalet är inte konstaterat utan det är en bedömning och siffrorna ska enligt Tomas ses som riktvärden.

Bedömningarna för att få assist ansersättning går ut på att man måste nå upp till 20 h grundläggande behov för att få ersättning. Detta är svårt att undersöka i och med att dagarna kan se olika ut beroende på hur personen mår och andra externa saker som måste räknas in.

Med de nya bedömningsriktlinjerna har redan många förlorat sin ersättning. 250 personer från 2007 till 2009 enligt Försäkringskassans egna siffror och detta beräknas öka mer under 2010.

Oron ökar ute i landet och många människor drabbas.

Intervju, Independent Living, med Tomas Sundberg

Intervju, Independent Living, med Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad

Företrädare för assistansuppropet ingår nu i referensgrupp

2010-05-21

Försäkringskassans nya instrument för behovsbedömning har kommit till för att öka rättssäkerheten för personer med funktionshinder.

Företrädare för Assistansuppropet som samlat mer än 10.000 personer är glada över att nu ingå i den referensgrupp som tillsatts av socialstyrelsen, men anser att effekten av instrumentet blir det motsatta.

- Arbetsmaterialet ger ännu större utrymme för enskilda handläggares tolkningar, precis det som man ville begränsa med instrumentet, säger Veronica Hedenmark som är förvånad över att man fortfarande räknar antalet toalettbesök och hur många minuter som spenderas där.

Assistansuppropet är för en samverkan i frågan och vill arbeta för att få fram ett bra dokument. Samtidigt ser man fyra olika problemområden i det omarbetade materialet.

Det första gäller skrivningen att handläggare och den enskilde ska vara överens om hjälpbehovet och tidsåtgången för detsamma.

-Detta är en omöjlighet, behovet kan inte jämkas på något sätt, det handlar om att utreda den enskildes behov av assistans. Att lyssna in personen ifråga, begära intyg och sedan ska handläggaren göra en egen utredning, det är inget man kan sitt på plats vid köksbordet och komma överens om, säger Veronica Hedenmark.

 

Det borde inte vara så svårt?

Hon tycker att man helt enkelt skulle ta bort minuträkningen, och istället fråga personen med funktionshinder ”Vad kan du göra själv?”

-Det är faktiskt helt ointressant hur lång tid ett toabesök tar, vem kan förresten beräkna det, och vem kan garantera att det inte ändras från dag till dag? Rättare sagt så ligger förändringen i sakens natur. Gör en helhetsbedömning, räkna bort tiden för det man kan göra själv, och bevilja assistans för resten.

Ett annat förslag är att myndigheten begär in intyg från relevanta personer som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som har lång erfarenhet av den enskilde och kan beskriva behovet, och att myndigheten sedan förlitar sig på det.

 

Kan grundläggande behov vara annat än grundläggande?

Sedan 15 år tillbaka är vad som räknas till de grundläggande behoven, fem till antalet, klart definierat: Matsituation, toalettbesök, av- och påklädning, kommunikation och ingående kunskaper.

Om man behöver hjälp med dessa under minst tre timmar per dag eller 20 timmar i veckan, så är man berättigad till assistansersättning. Med det nya instrumentet är det upp till handläggaren att bedöma om dessa behov är grundläggande behov eller ska räknas till övriga behov. I förlängningen menar Assistansuppropet att detta leder till att allt fler blir av med sin assistans.

-Tidigare har alla parter, även Försäkringskassan, varit klart överens om vad som är ett grundläggande behov, men nu blir det godtyckligt när enskilda handläggare ska avgöra detta.

 

Olika åldrar, olika behov

Assistansuppropet menar att avsaknaden av barnperspektivet i dokumentet är allt annat än bra. Ett instrument kan inte tillämpas oavsett ålder.

-Vi tror att skillnaden i hjälpbehov mellan en treåring och en 64-årig man är stort. Behov och intressen varierar naturligtvis beroende på vilket skede i livet man befinner sig i. Lösningen är enkel, ställ relevanta frågor utifrån åldersgrupperna barn, ungdom, vuxen.

 

Förälder mellan klockan 05 och 06?

”Under vilka tider är du förälder?” frågas det i dokumentet.

-Jag tror inte att någon kan se det så att man har ett föräldraansvar under en viss tid av dygnet, det faller på sin orimlighet. Barn som har föräldrar med ett funktionshinder har också rätt till sina föräldrar, säger Veronica Hedenmark.

Hon tycker att omgivningen ska göra allt för att stötta personer med funktionshinder i deras längtan efter att skaffa barn, så att de faktiskt vågar bli föräldrar.

-Ingen vågar försätta sig i en sådan situation om man inte har personlig assistans. Bevilja dygnet runt-assistans så får man ett tryggt föräldraskap för både barnet och föräldrarna, slutar Veronica Hedenmark.

 

Försäkringskassan har fått bakläxa av brukarorganisationerna

10-05-19

Brukarorganisationerna gav försäkringskassan bakläxa på det bedömningsinstrument de tidigare tagit fram. Den 19 maj görs ett nytt försök att få med brukarorganisationerna som referensgrupp i arbetet med det nya förslaget. Tidigare har referensgruppen hoppat av i och med att de inte fick något gehör.

När socialstyrelsen presenterade sitt förslag tidigare ansåg referensgruppen att det var integritetskränkande och detaljstyrt. Detta ledde till att referensgruppen hoppade av samarbetet i ren protest.

- Vi hade gett klara synpunkter på att de tidigare förslagen innehöll en alldeles för hög detaljgrad. Och när vi sedan fick ett nytt förslag i händerna där de till och med hade höjt detaljgraden på frågorna var det droppen för oss, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG.

Nu ska man ge samarbetet ett nytt försök och till referensgruppen har även Veronica Hedenmark bjudits in.

Läs mer på Föräldrakraft.

35 dagar kvar – vad händer med Hanna sedan?

10-04-26

Försäkringskassans nya bedömning slår igenom på allvar. Tre gånger fler förlorade sin assistans under 2009. Hanna 20 år har ett funktionshinder och nu har hon fått pappret på bordet, den 1 juni förlorar hon sin assistans.

Idag lever Hanna i egen lägenhet med hjälp av assistenter. Hennes mamma arbetar heltid och reser mycket i jobbet. Beslutet från försäkringskassan innebär att Hanna måste flytta hem igen, mamman tvingas sluta jobba och Hannas assistenter står utan jobb.

- Idag kontaktade Hanna mig i förtvivlan. Hon har förlorat sin assistans från 120 timmar till 1 timme från och med den 1 juni. Nu vet hon varken ut eller in, Hanna kommer inte att kunna bo själv och hennes mamma kommer tvingas säga upp sig från sitt arbete för att på heltid hjälpa sin dotter, säger Veronica Hedenmark, Assistansuppropet.se.

Både kostnaderna och antalet assistansberättigade har ökat men fler personer har samtidigt fått sin personliga assistans indragen. Detta innebär att många inte kommer att kunna leva sina liv som vanligt. De som klarat av att arbeta tack vare sina assistenter måste nu säga upp sig. Personer blir utelämnade till hemtjänst där vissa tider måste följas och inte går att påverka. Det kommer olika personer varje gång för att hjälpa till att sköta det mest intima. Tryggheten försvinner och ovissheten breder ut sig.

Från och med den 1 maj kommer försäkringskassan att ge personer med funktionshinder som förlorar sin assistans två månader att ställa om sitt liv.

- Det är med stark oro som vi tar del av utvecklingen. Det skrämmer mig att försäkringskassan tror att en person med behov av personlig assistans ska kunna ställa om sitt liv för att efter två månader kunna leva utan assistans. Vissa har haft assistans i över tio år, hur ska de nu kunna vara utan? säger Veronica Hedenmark.

Lagen har inte ändrats och den enskildes behov finns fortfarande kvar. Personlig assistans är betydligt billigare än hemtjänsten, det skiljer över 100 kr per timme. Många frågar sig oroligt vad det är som driver utvecklingen åt fel håll, lagens intentioner om personer med funktionshinders rättigheter är entydiga.

Antalet personer som förlorat sin assistans har ökat från 57 personer år 2007 till 146 stycken år 2009.

Hamnar en person under 20 timmars grundläggande behov vid omprövning så är den inte berättigad till personlig assistans.

Länk till artikel i Föräldrakraft

Ett exempel på hur det nya bedömningssystemet slår mot den enskilde är Sture Jonasson, förlamad från bröstet och neråt efter en trafikolycka. Han har haft personlig assistans i 15 år, och nu förlorar han det trots att inte behoven förändrats.

Lyssna eller läs hans intervju i Ekot.

Lyssna även på Sveriges radio P1, ett program om att den personliga assistansen nu allt oftare dras in.

Independent living

10.000 kämpar för rätten till personlig assistans

10-04-20

Assistansuppropet är nu den absolut största gruppen på Facebook när det gäller frågor som rör funktionshinder.

Fler än 10 000 personer visar tillsammans det missnöje som finns mot Försäkringskassans ändring av behovsprövning för personlig assistans. Livet för personer med funktionshinder ska inte behöva räknas efter minut och sekunder, säger Veronica Hedenmark som startade assistansuppropet.se

-Det var en pappa till ett barn med funktionsnedsättning som frågade om jag hört talas om behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans. Jag trodde först att det var ett skämt. När jag såg dokumentet bestämde jag mig för att använda de sociala medierna för att skapa opinion mot det, säger Veronica som startade Assistansuppropet och som själv har ett funktionshinder sedan födseln.

Under våren kommer Veronica Hedenmark att lämna över protestlistan med namn från Assistansuppropet till äldre‐ och folkhälsominister Maria Larsson och ansvariga på Försäkringskassan.

-Frågorna rör väldigt många personer, inte bara personer med funktionsnedsättning, titta bara på antalet i gruppen! Detta berör även anhöriga, syskon, vänner, men även personliga assistenter, vilket innebär långt över 100 000 människor. Vi kommer att fortsätta att bevaka frågorna, följa debatten, arbeta med lobbying och skriva debattartiklar. Vi ska också trycka upp tröjor och knappar, säger Veronica Hedenmark.

Nya regler för assistans stärker barnperspektivet

10-02-24

Ett starkare barnperspektiv och en helt ny kontroll av de personer som ska arbeta med stöd och service till barn, är två av de förändringar inom personlig assistans som presenterades i regeringens proposition idag. Reglerna ska börja gälla i januari nästa år.

Om propositionen går igenom hos riksdagen kommer det att krävas tillstånd för att bedriva personlig assistans. Assistansberättigade som själva är arbetsgivare åt sina assistenter blir skyldig att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Hela LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får ett nytt och starkare barnperspektiv. I framtiden måste barn få relevant information och också själva få möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets ålder och mognad kommer att avgöra hur mycket hänsyn man ska ta till dess åsikter.

Regeringen vill också införa kontroll av den personal som arbetar med stöd och service till barn. Den som bedriver sådan verksamhet får inte anställa någon person utan att kontrollera belastningsregistret.

För personer som behöver mer än en assistent samtidigt införs en ny regel. Dubbel assistans får bara beviljas om möjligheterna för bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.

Propositionen

10-02-24

Under gårdagen släpptes propositionen "Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet". Du kan läsa den här (regeringen.se). Socialdepartementets pressmeddelande hittar du här.

Minskad trygghet för personer med funktionshinder - 9000 i protest mot nytt förslag

10-02-22

Assistansuppropet.se har samlat mer än 9.250 medelmmar i protest mot det nya bedömningsunderlaget för personlig assistans. I morgon tisdag presenterar folkhälsominister Maria Larsson den nya propositionen om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

-Det material som läggs fram i morgon är avgörande för hela LSS framtid. Skillnaden mellan pappersprodukt och verklighet är hisnande, situationen för personer med funktionshinder har aldrig varit så otrygg som nu. Aldrig har så många förlorat rätten till personlig assistans vid omprövning, och aldrig har så många fått avslag när det gäller rätten till assistans, säger Veronica Hedenmark som startade uppropet.

- Vi är intresserade av att se hur åtgärder för ökad kvalitet och trygghet för personer med funktionshinder ska kunna genomföras med en besparing på 3,3 miljarder i så kallade kostnadsdämpande effekter. Ska denna stora besparing verkligen genomföras, och hur ska det kunna göras utan att på något sätt drabba den enskilde, vilket tidigare har sagts. Vad säger du, Maria Larsson?, undrar Veronica Hedenmark, själv rörelsehindrad.

Framgången för proteströrelsen har varit stor, efter bara några dygn hade tusentals personer skrivit under uppropet, och det 90-sidiga intervjuformulär som blev den utlösande faktorn, stoppades. Men uppropet handlar om så mycket mer, nämligen rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder, och därmed rätten till ett arbetsliv, en fungerande fritid och ett fungerande vardagsliv.

Protestbrev har skickats till olika instanser, däribland Försäkringskassan, socialstyrelsen och kommunerna. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har också lämnat sitt svar (.pdf) till assistansuppropet.se.

Han säger sig ha stor förståelse för att enskilda känner sig kränkta, men påpekar att den intervjuguide som vållat så stor debatt med integritetskränkande frågor om såväl sexliv som kosthållning, bara var ett arbetsmaterial som inte kvalitetsgranskats.

-Vår fråga till generaldirektören är givetvis hur socialstyrelsen kan skicka ut ett material som inte är kvalitetssäkrat för att låta det testas i verkligheten på åtta försäkringskassekontor i landet, vilket var den ursprungliga tanken men som stoppades tack vare våra protester, säger Veronica Hedenmark.

Hon poängterar att det finns en mycket bra sak i det nya LSS-förslaget, nämligen att barnperspektivet när det gäller personlig assistans beaktas.

-Det ligger helt i linje med vår egen verksamhet, slutar Veronica Hedenmark och syftar på det egna företagets, VH assistans, satsning för barn med funktionshinder och deras syskon, VH kids.

Vad händer nu?

10-02-19

Socialdepartementet har nu läst igenom alla remissvar och inhämtat de synpunkter som finns där. Nu väntar vi på regeringens beslut om det ska skrivas en proposition (ett förslag från regeringen till riksdagen) och hur den i så fall ska se ut. Enligt flera källor förväntas propositionen komma under första kvartalet 2010. Det innebär att en lagändring troligen inte blir aktuell förrän 2011.

Om det skrivs en proposition så kommer den först att skickas till lagrådet. Lagrådet undersöker om det finns några juridiska problem med propositionen.

Riksdagen tar emot propositionen och bordlägger den. Riksdagens kammare remitterar förslaget till Socialutskottet.

Ledamöterna i Socialutskottet diskuterar och stämmer av de frågor som kommer upp i utskottet med sina partikamrater i riksdagen. Det gör de på möten med partiets riksdagsgrupp, partigruppen. Utskottet lämnar sitt förslag, betänkande, till kammaren.

Riksdagen debatterar och besluta om den nya lagen. Redan innan en eventuell lagändring kan vissa förslag i slutbetänkandet genomföras, exempelvis en differentierad schablon eller förslagen om sjukhusvistelse. För att ändra det krävs endast en ändring i förordningen till Försäkringskassan.

Assistansuppropet stannar inte:

10-02-02

Det är glädjande att socialstyrelsen och försäkringskassan nu har stoppat planerna att använda instrumentet på prov runt om i landet. Men detta innebär endast ett tillfälligt stopp av det dokument som ska presenteras till regeringen i mars 2011.

Assistansuppropet fortsätter eftersom grundfrågan ännu ej är löst: Personer med funktionshinders liv ska inte behöva räknas efter minuter och sekunder. Detta är något vi tar starkt avstånd ifrån. Vi återkommer med vårt nästa steg.

Läs mer:

Socialstyrelsen stoppar omstritt assistansförslag - Föräldrakraft

"testningen av bedömningsinstrumentet skjuts upp" - Independentliving.org

Assistansuppropet tar vid:

10-01-30

Under det senaste året har Försäkringskassan ändrat tillämpningen av behovsbedömningen när det gäller rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder. Detta trots att lagen inte ändrats på något sätt.

Vi har i media kunnat läsa att flera personer på kort tid har blivit av med rätten till personlig assistans genom att Försäkringskassan dragit in deras beslut, trots att behovet för den enskilde inte har minskat eller förändrats på något annat sätt.

Detta innebär bland mycket annat att flera personer med funktionshinder som yrkesarbetar inte längre kan fortsätta med detta, utan tvingas säga upp sina anställningar. Det innebär också att kravet på anhöriga till personer med funktionshinder kraftigt ökar, och att den enskildes möjlighet till delaktighet i samhällslivet kraftigt begränsas.

Detta var inte alls lagstiftarens syfte och intentioner när LSS-lagen infördes 1994, det är tillämpningen av densamma som nu förändrats och leder till att intentionen att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra medborgare, förflackas.

Därför startar vi nu assistansuppropet, där landets alla assistansberättigade, anhöriga till personer med funktionshinder, personliga assistenter, assistanssamordnare, branschorganisationer och alla som tycker att frågan är viktig, är välkomna att delta och ställa sig bakom.

Veronica Hedenmark, initiativtagare till Assistansuppropet, 070-398 29 29

Agnetha Wiklund-Helén, kommunikationschef VH assistans, 070-368 29 29

Didrik Viklund, kommunikationsavdelningen VH assistans, 073-802 29 29

Protester mot Försäkringskassan väller in

Ett nästan hundrasidigt dokument med många integritetskränkande frågor blev droppen. I helgen startade Veronica Hedenmark, entreprenör och själv funktionshindrad, Assistansuppropet i protest mot Försäkringskassans nya bedömningsunderlag.

Reaktionerna lät inte vänta på sig, efter bara ett dygn hade mer än 600 personer skrivit under uppropet, och för varje timme som går ökar protesterna.

Flera assistansanordnare över hela Sverige har också anslutit sig.

- Först var det sjukskrivningarna, och nu är det personer med funktionshinder som drabbas. Under en längre tid har många personer med funktionshinder, anhöriga och personliga assistenter hört av sig till mig med sin oro och frustration. Nu är det dags för en landsomfattande aktion, och därför startar Assistansuppropet.se. Vi vill väcka opinion för frågan, vi vill ha en säker rättstillämpning när det gäller handläggningen. Detta är bara början, det redan stora engagemanget visar på hur många som faktiskt berörs av Försäkringskassans agerande, säger Veronica Hedenmark, initiativtagare.

Det är alltså många som tröttnat på att Försäkringskassan ändrat tillämpningen av behovsbedömningen när det gäller rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder, vilket i flera fall fått katastrofala följder. Yrkesarbetande tvingas redan nu säga upp sig från sina jobb när assistansen dras in. Möjligheten till eget boende minimeras. För föräldrar som har ett funktionshinder minskar möjligheten att själv ta ansvar för sina barn. Möjligheten till att träna, ha en aktiv fritid och resa minskar drastiskt, detta sammantaget ökar isoleringen och utanförskapet.

- Jag känner en stark oro för Försäkringskassans agerande när det gäller omprövning av beslut. Vem ska hjälpa den enskilda personen när assistansen dras in? Ska vi tolka detta som ett steg tillbaka till institutioner eller ett fullständigt beroende av anhöriga, eller håller den politiska viljan att integrera personer med funktionshinder i samhällslivet på att ändras? Behoven finns ju kvar, så vilken är den framtida lösningen om det inte är personlig assistans?, undrar Veronica Hedenmark.


Bildtext: Socialstyrelsens styrdokument åker ner i soptunnan.

Presskonferens om Assistansuppropet

Presskonferens om behovsbedömningsinstrumentet från Herman Grafström via Vimeo.


Längd: 47:28 / Storlek: 32.9 MB / .mp3

Staten sparar miljarder på personlig assistans

Sedan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 1994 har samhället sparat miljardbelopp. En undersökning visar att kommunerna sparat 26 miljarder kronor under tiden som personlig assistans funnits som alternativ till kommunal hemtjänst. Hade den personliga assistansen varit i privat regi skulle samhället ha sparat 77 miljarder.

1994 REGLERADES RÄTTEN till personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Innan den personliga assistansen dök upp på marknaden var alternativet den traditionella kommunala hemtjänsten. Handikappsreformen har kritiserats för att kostnaderna vuxit snabbt och utöver den ursprungliga budgeten. Men en undersökning från stiftelsen Independent Living Institute visar att samhället faktiskt har tjänat på LSS under perioden 1994-2006.

- Kostnaderna som landets kommuner skulle ha haft för hemtjänst fram tills nu var högre än de för personlig assistans, säger Adolf Ratzka på Independent Living Institute till DN.se.

STIFTELSEN HAR JÄMFÖRT timkostnaderna för hemtjänst och personlig assistans. Genom att ha alternativet personlig assistans istället för kommunal hemtjänst har samhället sparat cirka 26 miljarder kronor. Men besparingarna skulle ha kunnat bli ännu större, om den personliga assistansen skulle ha utförts av privata anordnare skulle så mycket som 77 miljarder kronor ha sparats in, visar undersökningen.

Från DN.se - Läs hela artikeln här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gör din röst hörd i Assistansuppropet!

Skriv upp dig på Assistansuppropets lista mot tillämpningen av LSS-lagen som nu förändrats och leder till att intentionen att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra medborgare, försämras.

Informationen du lämnar till oss kommer att användas till sammanställningen av en lista som ska lämnas till berörda myndigheter som underlag för protesten mot tillämpningen av LSS-lagen.

Namn:


Ort:


E-post:


Telefon:


Jag är...
assistansberättigad
assistent
anhörig
person med funktionshinder
ställningstagare / annan

I och med att du skickar in denna information samtycker du till att assistansuppropet.se publicerar ditt namn och aktuell ort på sidan. Ditt telefonnummer, vilken koppling du har till assistansuppropet och din e-postadress kommer inte att synas på webbsidan assistansuppropet.se. Vi förbehåller oss rätten att ta bort oseriösa underskrifter från listan.

Personer som skrivit under:


1. Veronica Hedenmark, Umeå


2. Lina Jonsson, Umeå


3. Johnny Hansson, Umeå


4. Mårten Björk, MALMÖ


5. Didrik Viklund, Stockholm


6. Lennart Nilsson, Örebro


7. Marianne Kristiansson, Visby


8. Maggis Gustavsson, Nässjö


9. christina larsson, mora


10. joacim lindkvist, mora


11. malin gunnars, mora


12. Caroline Hedenmark, Stockholm


13. Helena Gustafsson, Bottnaryd


14. Birgitta Sundberg, Boden


15. Maria Sunderg, Boden


16. Lennart Persson, Boden


17. Johan Baer, Stockholm


18. Gunilla Berglund, Partille


19. margareta nyberg, Stocksund


20. emma johansson, norrköping


21. Veronica Kallander, Sundbyberg


22. Malou, Brundin


23. Niclas Nord, Ransäter


24. Tim Kyrk, Ransäter


25. Charlotta Svedberg, Malmö


26. Fredrik Svedberg, Malmö


27. Ragna Neuman, Falun


28. Anki Engman, Hyltebruk


29. berith sonnerhed, falun


30. Sture Jonasson, Stockholm


31. Anne-Marie Thörnblom, Hässelby


32. Sanny Engström-Thörnblom, Hässelby


33. Anna- Maria Valladolid, Vallentuna


34. Therése Dajcman, Karlshamn


35. Christina Swanberg, göteborg


36. Mia Abrahamsson, Älvdalen


37. Emma Markström, Skellefteå


38. Åsa Puide, Uppsala


39. Therése Anton, Göteborg


40. Anton, Leksand


41. Molly Campbell, Göteborg


42. Emma Rodriguez Lundström, Göteborg


43. Bjarni Haraldsson, rebro


44. Anna Davidsson, Lidingö


45. Lars Oestreicher, Uppsala


46. Peter Anderberg, Karlskrona


47. Michael Östlund, Uppsala


48. Miriam Skagert, Grimslöv


49. Miriam Skagert, Grimslöv


50. Sara Nilsson, Falun


51. patrik nyström, lidingö


52. David Gustavsson, Skarpnäck


53. maria rocklin, boden


54. Anna-Karin Karlsson, Malmberget


55. Rose-Marie Fihn, Nol


56. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


57. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


58. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


59. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


60. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


61. Pirjo Harjutsalo, Örnsköldsvik


62. Charles Scheldt, Uppsala


63. Carina Hedlund, Skellefteå


64. Maria Arvidsson, Sala


65. Diana Ekwall, Södertälje


66. Kenny Wiklund, Göteborg


67. Susanne Sundstedt, Stockholm


68. Peter Eriksson, Eskilstuna


69. Nilmini Eriksson, Eskilstuna


70. Erland Zadig, Malmö


71. Britt-Marie Sälgström, Gustafs


72. Göran Andersson, Umeå


73. Siv Olsson, Mora


74. Sanna Rybank, Stockholm


75. Annika Windahl Pontén, Uppsala


76. ,


77. Helena Hjördisdotter, Huddinge


78. Ylva Edselius, Stockholm


79. Jessica Lindgren, Stockholm


80. Birgitta S Öhlund, Skellefteå


81. Britt-Inger Altin, Sala


82. Ewa Sommar, Skarpnäck


83. Joel Marklund, Umeå


84. Ann-Cathrin Larsson, Älvkarleby


85. Karl-Erik Petersen, Tobo


86. yvonne carlsson, Falkenberg


87. Torbjörn Jerlerup, Gnesta


88. David Johansson, Perstorp


89. Iwa Rönnblmo, Bjärnum


90. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


91. Agnetha Wiklund-Helén, Lycksele


92. Mariia Hedlund, Byske


93. Anna Norin, SALA


94. Annette Månsson, Skanör


95. Ante Blomberg, Stockholm


96. Terne Mejnå, Stockholm


97. Jonas Öberg, Umeå


98. Maria Jern, Falköping


99. Louise Jern, Falköping


100. Beatrice Stenström, Larvik


101. Håkan Gustavsson, Gustafs


102. Ingegärd Sundell, Lerberget


103. Peter Singstrand, Tingsryd


104. Gina Edin, Tingsryd


105. Michaela Edin Eklund, Tingsryd


106. Joakim Gustafson, Örebro


107. Johanna Ritvadotter, Sala


108. Britt-marie Öberg, Gustavsberg


109. Ann-Louise Petersson, KODE, SVERIGE


110. Maria Nilsson, Göteborg


111. kent bergström, urshult


112. Andreas Johansson, Ystad


113. ynve olsson, umeå


114. Per Hanses, Falun


115. Daniel Lindkvist, Falun


116. Ann-Louise Åhlström, Falun


117. Birgitta Andersson, Stockholm


118. Eva Halvorsen, Höganäs


119. Ylva Falkenhem, Stockholm


120. Josefin Långdahl, Lycksele


121. Elfine Andersson, Lycksele


122. Sören Andersson, Lycksele


123. Sylvia Månsson, Helsingborg


124. Ida-Maria Gullberg, Halmstad


125. Carolina Svensk, Byske


126. Bengt Svensk, Byske


127. Magnus Gredemyr, Sundsvall


128. Gunilla Busk, Smedjebacken


129. Linnea, Göteborg


130. Ann-Sofie Nyberg, Sala


131. Emma Andersson, Kalmar


132. Therese Larsson, Stockholm


133. Ingrid Andersson, Ödeshög


134. ,


135. Misan Berge, Skogås


136. Sofia Jansson, Orsa


137. Helena Jansson, Orsa


138. Bo.Lundqvist, Bygdsiljum


139. Gisèle CAUMONT, MORA


140. Eva Olsson, Skene


141. Gun Eriksson, Varberg


142. Susanne Llimargas-Castells, Stockholm


143. Gabriel Llimargas-Castells, Stockholm


144. Lina Karna Kippel, Tomelilla


145. Britt-Marie Häll, Stockholm


146. Björn Häll-Kellerman, Stockholm


147. Kerstin Hedlund, Västermo


148. Göran Rönnblom, Bromma


149. Eva Rönnblom, Bromma


150. Eva Persson, Eskilstuna


151. Pelle Kölhed, Norsborg


152. Sofia Nordlinder, Umeå


153. Gustav Lilliecrantz, Östra Frölunda


154. Nicklas Dahlgren, Älvsered


155. Barbro Marklund, Umeå


156. Pär Marklund, Umeå


157. Inger Sandberg, Sala


158. Madeleine Strömblad, Jönköping


159. Mohammed Jaber, Uddevalla


160. marita arnqvist, ingarö


161. Tony Johansson, Skarpnäck


162. Marita Holmer, Orsa


163. Sandy, Örebro


164. Carina Hallner, Vårgårda


165. Katrin Lindberg, Stockholm


166. Annelie Moberg, Mullsjö


167. Tina Collberg, Tjörn


168. Frida Björnberg, farsta


169. Ninna Nilsson, Bromma


170. Carina Larsson, Överkalix


171. Marie Fredriksson, Säffle


172. Clara Nilsson, Bromma


173. Ebba Berglund, Tyresö


174. Emelie Felderman, Stockholm


175. Britt-Marie Lindholm, Arvesund


176. Björn Ivan, Lidköping


177. Christer Eriksson, Arvesund


178. Roger Svensson, Bollebygd


179. Sebastian Hedenberg, Bollebygd


180. Jeanette Jonson, Färjestaden


181. Lisa, Malmö


182. Sarah Marklund, Umeå


183. Immanuel Brändemo, Sandviken


184. Sandra Lindström, Umeå


185. Jorm, Skagh


186. Margareta Hedenström, Nacka


187. Jörgen Purhagen , Staffanstorp


188. Bernt Tillström , Göteborg


189. Weronicha Svaleng, Ruda


190. marja westin, falun


191. Carina Svensson, Västerås


192. Therese Rudolfsson, Stockholm


193. Dag Isgör, Vällingby


194. Elisabeth Larsson, Sorunda


195. Jill Charlesdotter, Halmstad


196. Ingrid Danielsson, Hedemora


197. Frida Lindgren, Stockholm


198. Pelle Berglund, Tavelsjö


199. alen, göteborg


200. Halstein Strömsmoen, Leksand


201. Anette Strömsmoen, Leksand


202. Rickard Strömsmoen, Leksand


203. Ove Strömsmoen, Siljansnäs


204. Einar Strömsmoen, Grums


205. Klas Andersson, Alingsås


206. Theresia Eriksson, Virserum


207. Anna, Stockholm


208. Elisabeth Langran, Björklinge


209. Birgit Lysell, Vilhelmina


210. Jan-Eve Karlsson, Vlihelmina


211. kerstin hermanson, Vilhemina


212. Karin Magnusson, Jönköping


213. Björn Thorén, Älvsjö


214. Shaqir Shaqiri, Angered


215. Jonny Bengtsson, Helsingborg


216. Kerstin Hildingstam, Lönsboda


217. Anders Petersson, Hässleholm


218. Mikael Hedlund, vilhelmina


219. Erica Jonsson, vilhelmina


220. Annika Hemphälä, Gävle


221. Leif Lovén, Mölndal


222. Marie Jonsson, Linköping


223. Emma Hedlund, Gävle


224. Sofie Guldbrand, Hässelby, Stockholm


225. Patrik Holmström, Malmö


226. Krille Hallner, Vårgårda


227. Nahidh Kadhom, stockholm


228. Patrik Hallner, Vårgårda


229. Emma Frennesson, Umeå


230. Inga Hallner, Vårgårda


231. May H mohamad, stockholm


232. Gabriel Farrysson, Umeå


233. Steven Faltin, Västerås


234. Birgitta Gustavsson, Nödi


235. Görgen Månsson, Nödinge


236. Fia, Åmål


237. Camilla Wahlman, Hässelby


238. Dennis Örjelind, Hässelby


239. Anita Pallase, Lund


240. Helena Masslegård, Göteborg


241. Linda Nilsson, Trångsund


242. Annica Algotsson, Lycksele


243. Leif Algotsson, Lycksele


244. joakim algotsson, lycksele


245. Ragnvi Wikström, Lycksele


246. Susanne Nilsson, Oxie


247. Janos Nilsson, Oxie


248. Marie Hertzberg, malmö


249. Magnus Hedberg, Malmö


250. Eva Lewy, Oxie


251. Paul andersson, Annelöv


252. ,


253. Katarina Bergsten, Habo


254. moa fredriksson, göteborg


255. Claes Bergsten, Habo


256. Alicia Bergsten, Habo


257. Wendela Bergsten, Habo


258. Madeleine Eggerstedt, Malmö


259. Marianne Carlsson, Vikudden


260. Torbjörn Carlsson, Vikudden


261. Siv Bergsten, Habo


262. Sara Åblad, Jönköping


263. Astrid Magnusson, Ljungaverk


264. Ingeborg Carlsson, Jönköping


265. Jenny Petersson, Oxid


266. Jeanette andersson, Annelöv


267. ,


268. Carina Brodin, skurup


269. Maria, Lycksele


270. Alexander, Vindeln


271. Madeleine Nilsander, Halmstad


272. Tomas Jonsson, Stockholm


273. Lie Lewy, Oxie


274. Henrik Karlsson, Borlänge


275. Rasmus kolmodin, Gotland


276. Sofia Sedaghati, Umeå


277. Gunnel Larsson, Viken


278. Anki Olsson, Oxie


279. Kjell Stjernholm, Malmö


280. Sandra Rosenberg, Löddeköpinge


281. Jari Salmi, Nykvarn


282. Pirkko Salmi, Nykvarn


283. Mari-Therese Salmi, Nykvarn


284. Magnus Falck, Tygelsjö


285. Pernilla Wiberg, Malmö


286. Roger Söderberg, Skurup


287. aleksandar, arlöv


288. Linda Stefansdottir, Trelleborg


289. Sinikka, Lund


290. Mikael Thulin, Malmö


291. Elisabeth Larsson Löfgren, Malmö


292. Dan Algotsson, Lycksele


293. Greger Johansson, Lycksele


294. Olof Edvinsson, Lycksele


295. Birgita Algotsson, Lycksele


296. magdalena karlsson, lycksele


297. Victor, Gagnef


298. Anni Jungberg, Höllviken


299. Anneli Pettersson, Ludvika


300. KJELL HELLGREN, LUDVIKA


301. Björn Irja, Lidköping


302. Marcus Björn, Lidköping


303. Eva Björn, Lidköping


304. Johan Hellgren, Ludvika


305. Roger Porshage, Ludvka


306. Maria Wennerström Persson, Hällefors


307. Tone Nielsen, örkelljunga


308. Mikael Jörgensen, örkelljunga


309. Peter Johansson, Malmö


310. Marie Grahed, Fjälkinge


311. Madeleine Laiolo, Bara


312. Eva Johansson, Vingåker


313. merit lundkvist, eskilstuna


314. Felicia Viberg, Vingåker


315. leila soppela, eskilstuna


316. nadja lundkvist, eskilstuna


317. sarri rommakaniemi, eskilstuna


318. mickael lundkvist, eskilstuna


319. Susanne Gisler, Flüelen, Schweiz


320. Inga-Lill Eriksson, Bäsna Borlänge


321. Christina Bäck, STHLM


322. Åke Eriksson, Bäsna Borlänge


323. lasse larsson, Vingåker


324. Torgny Vikbladh, Höllviken


325. Carina , Halmstad


326. Pär, Skåne


327. Agneta Larsson, Åkarp


328. Rebecca Rosengren, Malmö


329. Anna Nordell, Umeå


330. Robert Samuels, Göteborg


331. Lena Adelman, Norrköping


332. Eira Mets, Eskilstuna


333. eva svensson, malmö


334. Jimmy Andersson, Bara


335. Micke, Stockholm


336. Eva Stivner, Nödinge


337. Inger Lagerman, Hässelby Stockholm


338. Jenny Andersson, Tungelsta


339. Anna Säfström, Järna


340. Pirjo Rehn, Södertälje


341. Tom Rehn, Södertälje


342. Helvi Klemetti, Södertälje


343. Lars Westerlund, Västerås


344. Gunilla Jarmar, Norrköping


345. Jenny, Skärholmen


346. Mary Rönnberg, vilhelmina


347. Sofie Holmström, Västerås


348. Ulla, Lycksele


349. Roland, Lycksele


350. Daniel, Lycksele


351. Linda Daroll, Landskrona


352. Theres Törnqvist, Skurup


353. Ingela Blomhage, Malmö


354. Bitte Niemi, Oxie


355. Helen Lindberg, Svedala


356. Jonas Lindberg, Svedala


357. Jane Linreus, Uddevalla


358. Jenny Gustavsson, Malmö


359. Jenny Svensson, malmö


360. Dennis Johansson, Malmö


361. Henrik Stridh, Vellinge


362. anna-lena persson, skurup


363. Eva Nilsson, Skurup


364. Tina Yrvenstam, Bara


365. Per Cederqvist, Gotland


366. Jenny Tilly, Eslöv


367. Edvard Pagon, Malmö


368. Tallgren, Mölnlycke


369. Johnny Almkvist, Malmö


370. Micke Eriksson, Norrtälje


371. Heidi Kapraali, Linköping


372. thord molander, ockelbo


373. Annelie Frödeberg, Vetlanda


374. Annelie Frödeberg, Vetlanda


375. ,


376. Jennie Jonsson, Munka Ljungby


377. Marie Ingels, Leksand


378. Ida Nejne Olofsson, Lycksele


379. Britt Melin, Ytterby


380. Ronny Rönnbäck, Orsa


381. Conny smedberg, Orsa


382. Anna knutsson, Orsa


383. Sofie Lindkvist, Hofors


384. Carina Funck, Visby


385. Robin Funck, Visby


386. Linda Strömberg, Flemingsberg


387. Elin Hultin, Linköping


388. karin gundberg, stockholm


389. Christine Engström, Hultsfred


390. Carina Eriksson, Norrtälje


391. Erika Blix, Hägersten


392. Henriette Blix, Hägersten


393. Märta Vändin, Vänjaurträsk


394. Elisabet Larsson, Lycksele


395. Sandra Norberg, Lycksele


396. Åke Larsson, Lycksele


397. Tomas Karlsson, Lycksele


398. Maud Deckmar, Östersund


399. Louise Öqvist, Umeå


400. anna eklund, umeå


401. Ida Ekbäck, Stensele


402. Elin Ackerman, Lycksele


403. Eva-Marie Ångkvist, Stensele


404. Katarina Johansson, Lycksele


405. anette persson, Malmö


406. kerstin karlsson , lycksele


407. sixten karlsson , lycksele


408. mari karlsson , lycksele


409. nicklas sörlin, lycksele


410. anna sörlin , lycksele


411. carolina sörlin, lycksele


412. johanna karlsson, lycksele


413. Alexandra Akthagen, mörbylånga


414. Kim Akthagen, Mörbylånga


415. jonna Gustavsson, Mörbylånga


416. Maria Wärme, Stockholm


417. Marie Brink, Malmö


418. Jenny Ekstedt, Stockholm


419. Petra Hallborg, Stockholm


420. Åsa Holmström, Norsjö


421. Krister Morén, Norsjö


422. Marianne Stigsdotter, Danderyd


423. Asta Holmström, Norsjö


424. Björn Holmström, Norsjö


425. Ellinor Fylkeson, Sala


426. Zuzanna Cwiakala, Vimmerby


427. Håvard Lysebo, Göteborg


428. Kristina Hedenberg, Skövde


429. Cecilia Landström, Örträsk - Lycksele


430. pia sandberg, laholm


431. Theresa Eriksson, Trollhättan


432. Mabel Bengtsson, Lindome


433. Anna Voulgari, Göteborg


434. Linnea Ramström, Trollhättan


435. Åsa Lindqvist, Boden


436. Christel Wahlund, Helsingborg


437. Hanna Ekström, VISBY


438. Åsa Kneckt, Bjursås


439. Tina Henriksson, Göteborg


440. Consuelo Henriksson, Mora


441. susanna mörk, stockholm


442. Birgitta Sjötång, Nybro


443. anton mörk, stockholm


444. daniel mörk, stockholm


445. maj-britt mörk, stockholm


446. Marie Svaleklint, Mölnlycke


447. Victor Svaleklint, Göteborg


448. Ray Serenban, Göteborg


449. Inga Britt Garpvall, Mölndal


450. Marco Baxemyr, Lycksele


451. Hanna Åhm, Växjö


452. ann hjelm eriksson, grödinge


453. Linda Lantz, Anderslöv


454. Renée Höglin, Stockholm


455. Therese Lagerman, Hässelby


456. Mats Lagerman, hÄSSELBY


457. Jessica Åström, Umeå


458. Jessica Jönsson, Tomelilla


459. Ingela Lagerman, Gusselby


460. Ann-Louise Magnusson, Matfors


461. Anna-Lena Magnusson, Gudhem


462. Anne-marie Lorge, Sundsvall


463. Peter Magnusson, Gudhem


464. Marie Johansson, Törringe


465. Henrik Johansson, Törringe


466. Christel Thor, Helsingborg


467. Thomas Lovén, Gränna


468. Jenny, södertälje


469. AnnaCarin Forslund, Timrå


470. Caroline Ardbo, Stockholm


471. Mats Lagerman, Hässelby


472. Peter Warde, VÄLLINGBY


473. Maria Lagerman, Gammelbo, Ramsberg


474. Carola Eriksson, Dorotea


475. Lena Eldståhl, BROMMA


476. Eva Huss, Sundsvall


477. Maria Sjöström, Umeå


478. Katarina Berggren, Ingarö


479. Anita Olsson, Göteborg


480. Monica Carlsson, Forserum


481. Britt-Inger Säll, Nässjö


482. Eva-Karin Särenfors, Södertälje


483. Monica, Borås


484. Krister Sjöberg, Lycksele


485. Ulla Sjöberg, Lycksele


486. Erika Sjöberg, Lycksele


487. Diana Sirén, Järfälla


488. Mari Lindsjö Bodenäs, Helsingborg


489. Felicia Morén, Norsjö


490. kent nilsson, svenljunga


491. Simon Söderberg, Stockholm


492. Ingemar Edblom, Sundsvall


493. Ingrid Johansson, Perstorp


494. Patrik Johansson, Malmö


495. Elin Österberg, Göteborg


496. Danielle Tagemo, Ursviken


497. Christina Eriksson, Visby


498. Åsa Mattsson, Umeå


499. Hanna Larsson, Lund


500. Sten Danielsson, Hedemora


501. Britt Dahné, Gotland


502. Yvonne Ekstrand, Broaryd


503. Nils Bodenäs, Helsingborg


504. Camilla Sudman, Nacka


505. Gösta Singstrand, Länghem


506. Mariah Carlsson, Huddinge


507. ,


508. ,


509. tonje kaae, bromma


510. valiant kyauk, bromma


511. tori hamsund, stockholm


512. teo kyauk, stockholm


513. Susanne Lahtinen, Växjö


514. Andreas Benavente , skogås


515. Iris Lundberg, Örsundsbro


516. Per-Ove Kneckt, Bjursås


517. Martina akthagen, Mörbylånga


518. Eva Östman, Katthammarsvik


519. Krister Ekström, Kalmar


520. ,


521. ,


522. Lars-Gunnar Frisk, Umeå


523. ,


524. ewa ferin, linköping


525. ,


526. jens ferin, linköping


527. harriet skoogh, söderköping


528. harriet skoogh, söderköping


529. Lotta Ottosson, Anneberg


530. IngMarie, Klarström


531. Per Feltzin, Stockholm


532. MariAnne Feltzin, Stockholm


533. Andreas Nikani, Uppsala


534. Daniel Dluzewski, Örebro


535. Josephine F Berggren, Stockholm


536. Margaretha Svahn, Kållered


537. Anna Westerberg, Täby


538. Annalena Johnsson, Lidköping


539. kenneth berggren, hässelby


540. Pontu Jenderborn, Mullsjö


541. Ida Lindblad, Sollentuna


542. Marielle Sjökvist, Helsingborg


543. Lars-Anders Gudmundsson, Helsingborg


544. Gunilla Andersson, Lidingö


545. Maria Persson, Sundsvall


546. Morticia Bakken, Stockholm


547. Anna Carlsson, Goteborg


548. km carlsson, göteborg


549. Camilla Sandöy, Johanneshov


550. Annika Thor, Falun


551. ,


552. Martina Ferin, Linköping


553. Marcus Ferin, Linköping


554. Ulla skoogh, Söderköping


555. Johanna Skoogh, Norrköping


556. Ulrika Palmér, Norrköping


557. Jenny Skoogh, Norrköping


558. Marianne Sjödin, Bredbyn


559. Weine Sjödin, Bredbyn


560. Fredrik Sjödin, Bredbyn


561. ewa samuelsson, tenhult


562. Astrid Fjellström, Blattnicksele


563. Thor Nilsson, Blattnicksele


564. Freddy Sandberg, Göteborg


565. Annette Bergman, Göteborg


566. Stig Bergman, Vänersborg


567. Sunnevy Bergman, Vänersborg


568. Marjan Dastani, Hedemora


569. Gisela Wieholm, Hedemora


570. Anita Svensson, Spånga


571. Karin Martinsson, Karlskoga


572. Erik Martinsson, Stockholm


573. Johan Andersson, Karlskoga


574. Monica Svensson, Göteborg


575. Elisabeth Finnström, Stockholm


576. Ulf Petersson, Göteborg


577. Ulla-Britt Andersen, Gävle


578. stefan byqvist, värmland


579. Peter Dinger, Uddevalla


580. Anna-Karin da Silva, Krylbo


581. Anna Forslund, Bollebygd


582. Adam Hölsö, Bollebygd


583. Joacim Eriksson, Trollhättan


584. Joacim Eriksson, Trollhättan


585. Jessica Smaaland, STOCKHOLM


586. Simon Trotzig, norrtälje


587. Merja Loukusa, Vänersborg


588. Linda Colvér, Stockholm


589. Mattis Holgersson, Skånes Fagerhult


590. linda svensson, göteborg


591. Robert Fahlén, Anderstorp


592. Jan Eriksson, Norrtälje


593. anna laursdotter garpvall, hindås


594. Göran Norén, Lidingö


595. Rachel Boström, Piteå


596. ,


597. Eva Nilsson, Sundsvall


598. Marc Dinger, Uddevalla


599. mats hasselgren, täby


600. Nina Andersson, Stora Höga


601. Bo Andersson, Stora Höga


602. annelie eriksson, FALUN


603. Marita Johansson, Arvika


604. aNNICA hOLMBERG, lANDVETTER


605. Mia, Stockholm


606. Theodette , Karlstad


607. Maggan, Stockholm


608. Matteus, Stockholm


609. kattis, stockholm


610. Månica Dahlbom-Martinson, Karlskoga


611. linda lindström, stockholm


612. Sarah Mellin, Örebro


613. Maja Olausson, Dalby


614. ,


615. Anneli Nilsson, Helsingborg


616. Lisbeth Henriksson, Örebro


617. Johan Lepamets, Farsta


618. Hasse Skoglund, Vinslöv


619. Anne lundin, Bråttensby


620. Iréne Olausson, Lund


621. Eva Engström, nytop svanaby


622. Krister Karlsson, nytop svanaby


623. Krister Karlsson, nytop svanaby


624. Peter Ernstsson, Göteborg


625. ,


626. Elina Linna, Nyköping


627. Bengt Moberg, Ormaryd


628. ,


629. Ann-sofie Jacobsson, Umeå


630. teresa jacobsson, malmö


631. Patricia Olofsson, Skepplanda


632. Vladan Boskovic, Stockholm


633. Isabell Gustafsson, Gagnef


634. Helena Lindquist, Göteborg


635. Jeannette Leisted, Bottnaryd


636. Mashal Molod, Boden


637. Maria Jönsson, Tomelilla


638. Inger Raaby, Bastuträsk


639. Katrin B E, Bålsta


640. Catharina Olofsson, Göteborg


641. Ulrika Ramse, Örebro


642. olle johansson, huddinge


643. Kerstin Gredemyr Norberg, Sundsvall


644. Malin Waldemarsson, Gränna


645. Eva Rye-Danjelsen, Norrahammar


646. Josefin Persson, Stockholm


647. Susanne Kankaanpää, Västerås


648. Kristofer Kankaanpää, Västerås


649. Eljas Kankaanpää, Skultuna


650. Ann-Britt Åhsberg, Kållered


651. Per Stjärnehag, Fjärås


652. Maximilian Eriksson, Haninge


653. Ann-Marie , Stockholm


654. Liselotte Jonsson, Stockholm


655. cristina cures, stockholm


656. Niklas Pajuste, Bålsta


657. Jill Pajuste, Bålsta


658. Fredrik Sjöholm, Huddinge


659. sara söderström, örsundsbro


660. Lasse Eriksson, Sundsvall


661. carina fjellström, jokkmokk


662. Ulf Ögren, Gävle


663. Lisa Andersson, Jokkmokk


664. Erica Johansson, Trollhättan


665. Jenny, Staffanstorp


666. Tina Arnold, Boden


667. Birgitta Jonson, Gävle


668. Tim Karlsson, Göteborg


669. Tina Möller, Solna


670. Hans Möller, Solna


671. Olle Moberg, 179 75 SKÅ


672. Ingegerd Moberg, 179 75 SKÅ


673. Tommy Olsson, Djupsjö/Nordmaling


674. Sverker Abrahamsson, Solna


675. Martin Martinsson, Malmö


676. Birgitta Osnes, Jokkmokk


677. Eva-Lena Johansson, Östervåla


678. Maria Johansson, Östervåla


679. ulf holmgren, jokkmokk


680. Carina Svensson, Göteborg


681. Silvia Regueira, Järfälla


682. kerstin lyrsten, västervik


683. Susanne Nygren, Örnsköldsvik


684. Malin Borg-Lewiston, Stockholm


685. kent lundberg, Bjästa


686. Annelie Andersson, Linköping


687. Sussie Foremyr, Bandhagen


688. kent franklin, jönköpin


689. Ingrid Nylund, Storvreta


690. Claes Bogdanoff, Bogdanoff


691. Claes Bogdanoff, Habo


692. ,


693. Lena Ingemarsson, Stockholm


694. Cissi Williams, Sigtuna


695. Nils Nilson, Vellinge


696. Magnus Thulin, Gullspång


697. carina finnström, näsåker


698. Inger Sandin, Limhamn


699. Kerstin Hamel, Stockholm


700. Lorne Blomberg, jönköping


701. Andreas Blomberg, jönköping


702. carina Blomberg, jönköping


703. Lova-Marja, Jokkmokk


704. Öyvin Grindal, Bromma


705. Mikael Jonsson, Umeå


706. Stina Lundström, Umeå


707. Sonja Öhrn, Kulgränd 12 Tungelsta


708. Staffan Öhrn, Kulgränd 12 13754 Tungelsta


709. Britt Werneskog, Flisby


710. Eva Forsberg, Luleå


711. Anna Melander, Örebro


712. Jenny Melander, Boden


713. Håkan Melander, Luleå


714. Mikael Tigerström, Klavreström


715. Nicklas Lawesson, Malmö


716. Pamela Horn, Huskvarna


717. Inger Dahlquist, Linköping


718. Ragnhild Björking, Alingsås


719. Terese Avara-Eggel, Umeå


720. Hanna Pieber, Ludvika


721. Anneli Haase, Stockholm


722. Patrik Haase, Stockholm


723. Juliana Avara-Eggel, Saltsjöbaden


724. caroline gårdh, mjölby


725. caroline hellgren, mjölby


726. Anneli Fredriksson, Svaneholm


727. Louise Magnusson, Göteborg


728. Marie-Louise Basely, Trångsund


729. Maylis Sohls, Säter


730. Jimmy Sohls, Säter


731. Ulla-Britt Edquist, Mora


732. Patrik Nilsson, Örsjö


733. idriz, huskvarna


734. Kerstin Leufvén, Kristinehamn


735. Helena Backman, Kristinehamn


736. Djoko Mrdjen, Södertälje


737. Kuljanin Nedeljka, Södertälje


738. Anne-Lie Olsson, Åtvidaberg


739. Ulla Damm, Gränna


740. R oger Damm, Gränna


741. Ronny Olsén, Gnosjö


742. Carolina, Olsén


743. Skender Feka, Örebro


744. Zymer Feka, Örebro


745. Gjyle Feka, Örebro


746. Jenny Samuelsson, Malmö


747. Christer Norman, Malmö


748. Anne-Marie Norman, Malmö


749. Britt Pettersson, Staffanstorp


750. Anna Strandh, Stockholm


751. Sabine Karlsson, Landvetter


752. Lena Jalke, Vendelsö


753. Lotta Macherelle, Göteborg


754. Anders Olofsson, Lund


755. yvonne ericsson, lysekil


756. Sofie Fernström, Sigtuna


757. Marie Hagberg, Solna


758. Magdalena Glimstrand, Gräsmark


759. Ronny Glimstrand, Gräsmark


760. Rut Medhanie, Älvsjö


761. Inger-Lise Hansen, Lysekil


762. Nils Bernhardsson, Göteborg


763. Karina Roos, Lysekil


764. Inger-Lise Hansen, Lysekil


765. Anette Gustafsson, Göteborg


766. Carina Nilsson, Nacka


767. Fredrik Olsson, Klippan


768. Carl-Åke Westergren, PERSTORP


769. Carina Samuelsson, PERSTORP


770. Ylva Westerström, Malmö


771. Elisabeth Magnusson, Arlöv


772. Kerstin Karlsson, Lysekil


773. Lena Karlsson, Lysekil


774. Veronica Gamperl, Frillesås


775. Liv Janson, Vindeln


776. Dan Filipsson, Säter


777. Joakim Rydell, Vikarbyn


778. Solveig Aronsson, Brastad


779. Gunnar Modin, Fränsta


780. Gunnar Modin, Fränsta


781. Lisa Dahlgren, Uppsala


782. Louise Karlsson, Lysekil


783. Klas-Göran Westergren, Norsholm


784. Linda Moleklint, Borensberg


785. Johan Moleklint, Borensberg


786. Emil Molerklint, Borensberg


787. Brita Svensson, Vedum


788. Joel Wadström, Uppsala


789. Sara Hargemark, Uppsala


790. Annika Hermanurd, Hässelby


791. Ingela Andersson, Finspång


792. Ronny Andersson, Finspång


793. Eleonor, Umeå


794. Liv J, Umeå


795. Lovisa Tärnholm, Uppsala


796. Mats Arbring, Lindås


797. Siw Johansson, Lysekil


798. Helen Stålnacke, Kiruna


799. Marcua Jardler, Torsby


800. Sven Aivert, Bro


801. Ann-Katrin Bergström, Örebro


802. Jan Janson, Vindeln


803. ztickan, Arvika


804. Maij Ek, Robertsfors


805. Kurt-Arne Ek, Ånäset


806. Anne-Len Andrén, Tranås


807. Thomas Andrén , Tranås


808. Gisela Bernath, Gbg


809. Petra Rasmussen, Vetlanda


810. Veikko Tapaninen, Göteborg


811. Lotta Sjökvist, Göteborg


812. Jessica Barbus, Heby


813. Hilda Rognås, lilla edet


814. Stefan Filipsson, Avesta


815. Ulla-Carin Bergort, Grycksbo


816. Leif-Göran Josefsson, GÖTEBORG


817. Lena Jonasson, Årsta


818. ,


819. Jan Bahlenberg, Göteborg


820. Göran Tholén, Göteborg


821. Emily Kind, Insjön


822. Anne Neman Friberg, Landskrona


823. Ingvar Andersson, Lerum


824. Annika Wistrand, Enskededalen


825. Eva Åström, Malmberget


826. Yvonne Södergren, Göteborg


827. Yvonne Venemalm Andersson, Uppsala


828. Marita Jönsson, Staffanstorp


829. Sverker Zadig, Lund


830. Theres Rosenberg, Ängelholm


831. rose marie perera, 21761 malmö


832. Margreth Schönke, Karlsby,Motala


833. Tony Jansson, Karlsby,Motala


834. Kasandra Wilhelmsson, Helsingborg


835. Karin Hultgren, Helsingborg


836. Anna-Karin Ericsson, Staffanstorp


837. Mirjam Hjalmarsson, Tyringe


838. Jenny Dahrné, Nacka


839. Angel Rawlings, helsingborg


840. Daniel Gudmundsoon, Helsingborg


841. Bengt Larsson, Kristianstad


842. Philip Månsson, Malmö


843. Roland Lundgren, Malmö


844. Mikael Jonsson, Malmö


845. Alva Herdevall, Malmö


846. Lisbeth Berg, Malmö


847. eva leandersson, åsljunga


848. Pia Glad Dahl, Lerberget


849. Nina Persson, Likenäs


850. Allis Stolt, Piteå


851. Josefine Peterson, Perstorp


852. Lucia Tors, Tallinn


853. Eva Ljunggren, Helsingborg


854. Mikael Ljunggren, Helsingborg


855. Lars Lindhoff, Malmö


856. Matilda Ranstorp, Klippan


857. Christina Nielsen, Helsingborg


858. Jessica Vetter, Nödinge


859. Michael Björck, Västra Frölunda


860. Malin Berglund, Göteborg


861. Marcus Knutsson, Höganäs


862. Joanna Sandberg, Höganäs


863. Mats Åkerlund, Uppsala


864. Gudrun Tuvebrink, karlstad


865. Erika Åberg, Högdalen


866. ,


867. Julia.Karlsdotter, Helsingborg


868. Malin, Göteborg


869. Johanna Kristiansson, Kristianstad


870. ,


871. ,


872. ,, ,


873. ,


874. Tina Florin, Umeå


875. ,


876. Hanna Bouvin, Sala


877. Daniel Lingman, Örsundsbro


878. ,


879. Tomas Franén, Tenhult


880. Rebecca Lyrsten, Malmö


881. Malou Jansson, Töreboda


882. Birgitta T Hansen, Lomma


883. ,


884. Annika Frick, Höganäs


885. Kenny Johansson, Höganäs


886. Jenny Olsson, Kattarp


887. Jennie Marklund, Umeå


888. Kerstin Sjödin, Vännäs


889. Linda Gustafsson, Kristianstad


890. ,


891. Peter Wiberg, Umeå


892. ,


893. Ann Lescelius, Helsingborg


894. ,


895. Åsa Brännström, Umeå


896. monica andersson, umeå


897. Elin Cardell, Stockholm


898. amelie holgersson, helsingborg


899. ,


900. ,


901. Mia Persson, Norrköping


902. ,


903. Ola Blomqvist, Järfälla


904. ,


905. Kerttu Jokela, Stockholm


906. Joacim Schwartz, Solna


907. Zandra Flyg, Älvsjö


908. Per Telldén, Göteborg


909. ,


910. Jeanette Dahlberg, Eskilstuna


911. Anna-Karin Wennberg, Sandhult (Borås)


912. Anette Wallin, Helsingborg


913. Sofi Wennberg, Varberg


914. Kathrine Olsson , Göteborg


915. Karl-Arne Ström, angered


916. Bengan Wennberg, Östersund


917. Anna, Lundin


918. Linda, Landeryd


919. Sara Jons, Borlänge


920. Anneli Sandberg, Umeå


921. Johan Berg, Trelleborg


922. Birgitta Lindwall, Trelleborg


923. Birgitta Lindwall, Trelleborg


924. Nina Brodd, Tyringe


925. Anneli Wilks, Kinnarumma


926. Hanna-Greta Nilsson, Ekeby


927. Linda Johanson, Killeberg


928. anna brenden, hedared


929. ....., ......


930. ......, .......


931. Anne Hartikainen, Gagnef


932. Anders Wallstén, Piteå


933. Madeleine Wennberg, Borås


934. Lis-britt wennberg, borås


935. Nils Wennberg, Borås


936. Marita Edberg, Bredared


937. A.C Kaunitz, Stockholm


938. TRINE WIIBURG, JOHANNESHOV


939. Maria Strandberg, Piteå


940. Kaija Nilsson-Böös, Märsta


941. Therese Willes, Farsta


942. ,


943. Ingrid Simonsson , Åhus


944. Annette Gustavsson, Västerås


945. Jimmy Persson, Njurunda


946. Catarina Skoglöf, Stockholm


947. Angela Panzarini-Holmlund, Fjärdhundra


948. Eva-Luisa Lejvell, Sandared


949. Karin Folkelind, Göteborg


950. Karin Folkelind, Göteborg


951. Even Mathisen, Karlstad


952. Synnøve Molander, Lerum


953. Jenny Olsson, Kattarp


954. Isak Helin, Lerum


955. Evalena Helin, Lerum


956. Krister Boke, Lerum


957. Ludvig Helin, Lerum


958. Linda Möllerstedt, Ljungbyhed


959. Carina Lindqvist, Älta


960. Katja Larsson, Grimsås


961. Rebecca Forsman, Grimsås


962. Tommy Larsson, Grimsås


963. Gabriella Agné, Nybro


964. Henrik Johansson, uppsala


965. Sara Johansson, Uppsala


966. Moa Björklund, Stockholm


967. Ann-Christin Blomfeldt, Jokkmokk


968. Ing-Marie Ericsson, Väckelsång


969. Lisa Björklund Boistrup, Sundbyberg


970. Margaretha Sturk, Alingsås


971. Philippa Björnbom, stockholm


972. Tobias Löv Nydahl, Tollarp


973. Nanna Lindström, Eslöv


974. sandra wickström, göteborg


975. Jenny Eriksen, Luleå


976. Linus Persson, Höganäs


977. Inger Persson, Höganäs


978. Roland Persson, Höganäs


979. hans karlsson, mölnlycke


980. Fredrik Olovssson, Vännäs


981. Helen Olovsson, Vännäs


982. Leif Jonsson, Hudiksvall


983. Elin Åkesson, GÖTEBORG


984. Maria Wällersten, Göteborg


985. Ann Butler Nordkvist, Uppsala


986. Andreas Pettersson, Umeå


987. Tommy Lagher, Vänersborg


988. Eva Holgersson, Norrtälje


989. Maritha Johansson, Nyvång


990. Cattie Holmqvist, Gustafs


991. Carina Rodén, Karlskoga


992. Hans Hellman, Kristianstad


993. Annika Lindqvist, Sollefteå


994. ,


995. Staffan Molker, Ekshärad


996. Ulrika Bergwall, Ingarö


997. ,


998. ,


999. ,


1000. ,


1001. Leena Fitzgibbon, Eskilstuna


1002. ,


1003. Kerstin Thunborg, Mariestad


1004. ,


1005. ,


1006. ,


1007. Ulla Nihtinen, Vagnhärad


1008. ,


1009. Sven-Peter Sörensson, Örebro


1010. Lena Clarin, Jönköping


1011. Patrik Nilsson, Gagnef


1012. ,


1013. Lars-Anders Gudmundsson, Helsingborg


1014. ,


1015. Annsofi Ericsson Petrini, Mariefred


1016. Vafan Onödigt Trams, danmark


1017. Thomas Juneborg, Huskvarna


1018. Thomas Juneborg, Huskvarna


1019. Thomas Juneborg, Huskvarna


1020. ,


1021. Kathrin Barkö, norsborg


1022. Peter Löthman, Spånga


1023. ,


1024. per, växjö


1025. Tina Ottosson, Domsjö


1026. Tommy Engh, Huddinge


1027. Jonas Österlöf, Hägersten


1028. ,


1029. Ingrid Fhärm, Umeå


1030. Aina Sjöstrand, Kungsbacka


1031. Henrik Vestin, Köpmanholmen


1032. johanna frid, stockholm


1033. Lillvor Nordström, Orsa


1034. Catrine Lundell, Stockholm


1035. ,


1036. ,


1037. Roger Hedin, Stenhamra


1038. Hans Henriksen, Sigtuna


1039. Thomas Viberg, Katrineholm


1040. Marita jonasson, Kramfors


1041. Anneli Kolari, Bromölla


1042. ,


1043. Jesse Fransson, Lycksele


1044. Hanna Wigh, falköping


1045. Birgitta Fredriksson, Linköping


1046. Susanne Hedman, Karlstad


1047. Lasse Elmgren, orsa


1048. Gävle Handikappteater, Gävle


1049. Anna-Carin Härdin, Gävle


1050. June Joghans, Järvsö


1051. Ingrid Hansson, GÄVLE


1052. therese sjöberg, gävle


1053. ,


1054. Angelica Wetter, Avesta


1055. Mia Östman, Avesta


1056. Lena Vitchi, Glimåkra


1057. Rune Joghans, Järvsö


1058. Jörn Joghans, Östhammar


1059. christer johansson, hässelby


1060. ,


1061. Katie Pelissou, Järvsö


1062. karina frantzén, degerfors


1063. ,


1064. Helena Wallfelt, Gävle


1065. Gunilla Nord, Hässleholm


1066. Gun Malmelid, Hässleholm


1067. Lisette Graae, Stockholm


1068. Bengt-Olof Nord, Hässleholm


1069. Gabrielle Björnstrand, Stockholm


1070. Elfrida Bergman, Umeå


1071. Karin Andersson, Ytterby


1072. ,


1073. ,


1074. ,


1075. Anna Palmqvist, Lerum


1076. ,


1077. Veronica Svensk, Stockholm


1078. Mikael Berghman, Stockholm


1079. Sabina Ryttman, Stockholm


1080. Robert Larsson, katrineholm


1081. Lina Kurttila, Bandhagen


1082. iki gonzalez magnusson, göteborg


1083. Kristina Hansson, ENSKEDEDALEN


1084. Robert Ryttman, Stockholm


1085. Robert Ryttman, Stockholm


1086. sahar mosleh, solna


1087. Ida Hedenberg, Kinnared


1088. Maryam Iranfar, Solna


1089. Emma, Bandhagen


1090. Fadi hassan, sundbyberg


1091. ,


1092. Happy Hetcheli, Hässleholm


1093. Linda Pers, Rättvik


1094. Åsa Sandvall, visby


1095. ,


1096. ,


1097. ,


1098. Birgitta Hedenberg, Kinnared


1099. ,


1100. ,


1101. ,


1102. Lena Stenström , Askim


1103. ,


1104. izhibjfkyej,


1105. ,


1106. Charlotta Halleröd, Stockholm


1107. fbjewhbolgb,


1108. ,


1109. Maria Karlsson, Läckeby


1110. Margareta Lundquist, Norrfjärden


1111. Marianne.Björkman, Boxholm


1112. Aina Salomonsson, Albacken


1113. Erene Sundberg, Hammarstrand


1114. Thomas Larsson, Göteborg


1115. Niclas Wennerlund, Stockholm


1116. Chrisyrt Johansson, Åmål


1117. hwnepevvof,


1118. ,


1119. Lars-Gunnar Emmoth, Uppsala


1120. cogqteytv,


1121. ,


1122. Inga Nilsson, Varberg


1123. Ulla Persson, Göteborg


1124. dauqmdfqoi,


1125. ,


1126. ,


1127. gimcevum,


1128. ,


1129. bnmkgoex,


1130. ,


1131. ,


1132. Marie Göransson, Göteborg


1133. manuchehr, gbg


1134. zvejuuwy,


1135. ,


1136. ,


1137. ,


1138. Nina Karlsson, Hofors


1139. ,


1140. Jonas undberg, Storvik


1141. ,


1142. Martin Eriksson, Hedemora


1143. Gunnar Jäwer, Ängelholm


1144. Lars-Göran Persson, Falkenberg


1145. susann svensson, nässjö


1146. grethe hyckenberg, nässjö


1147. svenolof hyckenberg, nässjö


1148. Ewa Orlowski Bergseng, Oslo


1149. Henrik Passmark, Bromma


1150. Karolina Jörgensen, Värlebo


1151. ,


1152. ,


1153. ,


1154. Eleonor Kessidou, Stockholm


1155. Sonja Hansen, Ängelholm


1156. Liiz Jörgensen, Falun


1157. Britt Magnusson, Bruzaholm


1158. ,


1159. ,


1160. ,


1161. ,


1162. ,


1163. ,


1164. m.b., bålsta


1165. maggan bruun, bålsta


1166. ,


1167. Carina Gräns-Andersen, Helsingborg


1168. ,


1169. ,


1170. Lena Mikker, Älvdalen


1171. Birgitta Martinsson, Älvdalen


1172. Ulrika Friström, Kristianstad


1173. ,


1174. Lars-Gunnar Emmoth, Uppsala


1175. Jennie Lönnholm, Enköping


1176. Patrik Grahn, Stensjön


1177. ,


1178. ,


1179. ,


1180. ,


1181. Dan Algotsson, Lycksele


1182. ,


1183. ,


1184. ,


1185. ,


1186. ,


1187. ,


1188. ,


1189. ,


1190. Peter Granqvist, Umeå


1191. angelica eriksson, umeå


1192. Andreas Greén, Linköping


1193. ,


1194. ,


1195. Elisabeth redhe Nord, Borlänge


1196. ,


1197. ,


1198. ,


1199. per, växjö


1200. ,


1201. Susanne Lundquist, Täby


1202. ,


1203. Camilla Avander, Skellefteå


1204. Lia Starälv, Kulla


1205. ,


1206. ,


1207. Lotta Yltéus, Gävle


1208. Lennart Rovin, Gullabo


1209. ,


1210. ,


1211. ,


1212. ,


1213. ,


1214. Magnus Nilsson, TRELLEQBORG


1215. jenny andersson, linköping


1216. Kerstin Öhman, Stockholm


1217. Ingela jondell, Stockholm


1218. irene johansson, stockholm


1219. Jenny Malkolmsson, Värnamo


1220. ,


1221. Katarina Andersson, Nyköping


1222. ,


1223. Rolf Fredriksson, Ludvika


1224. ,


1225. ,


1226. ,


1227. ,


1228. Maria Bodin, Johanneshov


1229. ,


1230. ingse Ellesson, Stockholm


1231. Franciska Darnell, Ekerö


1232. ,


1233. Britten nordström, Johanneshov


1234. Per, Stockholm


1235. Ulrika bergman, stockholm


1236. ,


1237. ,


1238. ,


1239. ,


1240. ,


1241. ,


1242. ,


1243. ,


1244. Mattias Lidström, Botkyrka


1245. ,


1246. ,


1247. ,


1248. ,


1249. Caroline Ekenstierna, Stockholm,nacka


1250. Karin Rasmussen, Kungshamn


1251. Patrik Rasmussen, Kungshamn


1252. ,


1253. ,


1254. Oscar Grahn, Lidköping


1255. ,


1256. ,


1257. ,


1258. ,


1259. ,


1260. Barbro Harju, UMEÅ


1261. Rolf Harju, UMEÅ


1262. ,


1263. ,


1264. ,


1265. Monica Blomqvist, Umeå


1266. ,


1267. Pia Bastholm, Helsingborg


1268. birgitta roth, malmö


1269. Sandra Persson, Tomelilla


1270. ingrid simonsson, yngsjö


1271. Sara Eriksson, Västerås


1272. ,


1273. ,


1274. ,


1275. ,


1276. ,


1277. Jesper Bengtsson, Helsingborg


1278. Ella Antonius, Skogås


1279. Rickard Antonius, Skogås


1280. Martin Antoniszczak, Skogås


1281. Krystyna Zbroja, Skogås


1282. Kacper Antoniszczak, Stockholm


1283. sakineh ghelichkan, solna


1284. sakineh ghelichkan, solna


1285. Anna-Lena Pettersson, Visby


1286. Ida Engström, visby


1287. Mgnus Engström, Visby


1288. Emma Engström, Visby


1289. ,


1290. ,


1291. ,


1292. Mona Hansson, Luleå


1293. ,


1294. ,


1295. ,


1296. Linnea Öman, Stockholm


1297. ,


1298. ,


1299. ,


1300. ,


1301. ,


1302. ,


1303. ,


1304. Karin Westerberg, Kivik


1305. ,


1306. ,


1307. ,


1308. ,


1309. ,


1310. ,


1311. pnwoiog, mvDNXvWImwjLNfzI


1312. ,


1313. ,


1314. ,


1315. ,


1316. ,


1317. ,


1318. Peter Löthman, Spånga


1319. ,


1320. ,


1321. ,


1322. ,


1323. ,


1324. ,


1325. xwlxgqwgv,


1326. ,


1327. ,


1328. ,


1329. ,


1330. ,


1331. ,


1332. Malin Hårshagen Westlin, Fritsla


1333. ,


1334. Johan Nilsson, Lund


1335. ,


1336. ,


1337. ,


1338. ,


1339. Katarina Olli, vikarbyn


1340. tommy grop, vikarbyn


1341. ,


1342. ,


1343. ,


1344. dukswx, bDhlnvBSeEudFtnRFh


1345. ,


1346. ,


1347. ,


1348. ,


1349. ,


1350. ,


1351. ,


1352. ,


1353. trbpxq, IPXDXkjxwXZyzB


1354. ,


1355. xwoqabwnnzx, qeTQiezFBdBCvF


1356. ,


1357. ,


1358. ,


1359. ,


1360. Lotta Hjärtkvist , Äspered


1361. ,


1362. ,


1363. ,


1364. ,


1365. Leif Törnqvist, Ronneby


1366. ,


1367. ,


1368. ,


1369. ,


1370. jfxabfh, jZWewPLGFW


1371. ,


1372. ,


1373. ,


1374. javydg, uZsqVIdddAFQhtmc


1375. ,


1376. ,


1377. ,


1378. ,


1379. ,


1380. ,


1381. ,


1382. ,


1383. ,


1384. ,


1385. ,


1386. ,


1387. ,


1388. Liselotte Fröström, Nacka, Stockholm


1389. Marie Fransson, Långasjö


1390. Jenny Frid, Upplands väsby


1391. Åsa Lundgren, Södertälje


1392. Mette Johansen, Katrineholm


1393. ,


1394. ,


1395. horny, NY


1396. ,


1397. Kristina Mattsson, Älvsjö


1398. patrik, NY


1399. ,


1400. Mike, NY


1401. ,


1402. ,


1403. gobiz, NY


1404. Caleb, NY


1405. Alex, NY


1406. Ryan, NY


1407. Justin, NY


1408. ,


1409. Ryan, NY


1410. Alexander, NY


1411. Claire, NY


1412. ,


1413. ,


1414. ,


1415. ,


1416. Addison, NY


1417. freelove, NY


1418. Alexander, NY


1419. Isabella, NY


1420. Madelyn, NY


1421. Ludvig Helin, Göteborg


1422. ,


1423. Jessica, NY


1424. Maria, NY


1425. Anthony, NY


1426. Kaitlyn, NY


1427. Savannah, NY


1428. ,


1429. ,


1430. Brooklyn, NY


1431. Amia, NY


1432. Cody, NY


1433. Caroline, NY


1434. Christian, NY


1435. ,


1436. Kaitlyn, NY


1437. Carson, NY


1438. incomeppc, NY


1439. dogkill, NY


1440. Ashley, NY


1441. ,


1442. ,


1443. ,


1444. Gabrielle, NY


1445. freelove, NY


1446. Maya, NY


1447. Jordan, NY


1448. Mary, NY


1449. Mike, NY


1450. ,


1451. Camila, NY


1452. Allison, NY


1453. Connor, NY


1454. Barbera, NY


1455. Samantha, NY


1456. ,


1457. ,


1458. Amia, NY


1459. Trinity, NY


1460. crazyfrog, NY


1461. fifa55, NY


1462. Adrian, NY


1463. ,


1464. ,


1465. Ashley, NY


1466. Alyssa, NY


1467. Sophia, NY


1468. Barry, NY


1469. Aaron, NY


1470. Brooklyn, NY


1471. Aiden, NY


1472. Andrew, NY


1473. Samuel, NY


1474. Kylie, NY


1475. ,


1476. Cole, NY


1477. Brayden, NY


1478. Maya, NY


1479. Audrey, NY


1480. Lily, NY


1481. ,


1482. ,


1483. Autumn, NY


1484. David, NY


1485. Garry, NY


1486. Nilson, NY


1487. Jason, NY


1488. Eli, NY


1489. Josiah, NY


1490. Gabriella, NY


1491. John, NY


1492. Faith, NY


1493. Antonio, NY


1494. pitfighter, NY


1495. Cameron, NY


1496. Mya, NY


1497. Alexis, NY


1498. ,


1499. ,


1500. Aaron, NY


1501. Snoopy, NY


1502. Ariana, NY


1503. Emily, NY


1504. Jose, NY


1505. ,


1506. ,


1507. ,


1508. ,


1509. ,


1510. ,


1511. ronny, NY


1512. ,


1513. Monica Jansson, Fagersta


1514. Aaliyah, NY


1515. Ethan, NY


1516. Seth, NY


1517. Mya, NY


1518. Alexander, NY


1519. Kevin, NY


1520. Christian, NY


1521. Zoe, NY


1522. Hayden, NY


1523. Chase, NY


1524. Maria, NY


1525. Dylan, NY


1526. Ryan, NY


1527. Kimberly, NY


1528. Mike, NY


1529. Kaden, NY


1530. Samuel, NY


1531. Xavier, NY


1532. Chase, NY


1533. Amelia, NY


1534. rpenqywcgmt, lpRWHQkDyBCkWVoYOfB


1535. ,


1536. horny, NY


1537. ,


1538. Evan, NY


1539. Anna, NY


1540. crazyfrog, NY


1541. Melanie, NY


1542. Emily, NY


1543. Aidan, NY


1544. Madeline, NY


1545. Ariana, NY


1546. Henry, NY


1547. gobiz, NY


1548. Autumn, NY


1549. Taylor, NY


1550. Benjamin, NY


1551. Ashton, NY


1552. Charles, NY


1553. john, NY


1554. ,


1555. Ashley, NY


1556. Richard, NY


1557. Khloe, NY


1558. Brady, NY


1559. john, NY


1560. Brandon, NY


1561. Jonathan, NY


1562. Mia, NY


1563. Avery, NY


1564. Katelyn, NY


1565. James, NY


1566. Katelyn, NY


1567. dirtbill, NY


1568. Jenna, NY


1569. Grace, NY


1570. Nathaniel, NY


1571. Madelyn, NY


1572. Allison, NY


1573. Rachel, NY


1574. Xavier, NY


1575. Thomas Juneborg, Jönköping


1576. ,


1577. Elijah, NY


1578. Timothy, NY


1579. Alexander, NY


1580. coolman, NY


1581. Gabrielle, NY


1582. thebest, NY


1583. Katherine, NY


1584. Jacob, NY


1585. Sophie, NY


1586. eblanned, NY


1587. john, NY


1588. ,


1589. Gabriel, NY


1590. Jack, NY


1591. razer22, NY


1592. Hayden, NY


1593. Julia, NY


1594. Joshua, NY


1595. Antonio, NY


1596. Connor, NY


1597. Jennifer, NY


1598. Alyssa, NY


1599. ,


1600. ,


1601. ,


1602. ,


1603. ,


1604. Gabriel, NY


1605. Carlos, NY


1606. Connor, NY


1607. Dylan, NY


1608. Jose, NY


1609. patrik, NY


1610. ,


1611. Jonathan, NY


1612. Genesis, NY


1613. Sean, NY


1614. Julia, NY


1615. Riley, NY


1616. Cameron, NY


1617. Isabelle, NY


1618. Luis, NY


1619. john, NY


1620. Chase, NY


1621. Lillian, NY


1622. Hunter, NY


1623. Grace, NY


1624. Abigail, NY


1625. Richard, NY


1626. Alex, NY


1627. Landon, NY


1628. Ayden, NY


1629. Jennifer, NY


1630. Tommy, NY


1631. Claire, NY


1632. Christian, NY


1633. Madeline, NY


1634. Brooke, NY


1635. Elizabeth, NY


1636. Ashton, NY


1637. Dominic, NY


1638. Bailey, NY


1639. Brian, NY


1640. Morgan, NY


1641. ,


1642. Sebastian, NY


1643. Isabel, NY


1644. freelove, NY


1645. Adrian, NY


1646. Jayden, NY


1647. matt, NY


1648. ,


1649. Makayla, NY


1650. James, NY


1651. Antonio, NY


1652. Jesus, NY


1653. Vanessa, NY


1654. Jasmine, NY


1655. Madison, NY


1656. Cameron, NY


1657. Lillian, NY


1658. Olivia, NY


1659. Landon, NY


1660. Bryan, NY


1661. Nicholas, NY


1662. Andrea, NY


1663. Colin, NY


1664. Connor, NY


1665. Sarah, NY


1666. James, NY


1667. Thomas, NY


1668. Bailey, NY


1669. Mohamed, Malmö


1670. matt, NY


1671. ,


1672. Justin, NY


1673. Kayla, NY


1674. Sara, NY


1675. Daniel, NY


1676. Jason, NY


1677. Sean, NY


1678. horny, NY


1679. ,


1680. Robert, NY


1681. Dghonson, NY


1682. Hailey, NY


1683. Brady, NY


1684. Brooke, NY


1685. ,


1686. Rachel, NY


1687. John, NY


1688. Luis, NY


1689. Leah, NY


1690. Hailey, NY


1691. ,


1692. Makayla, NY


1693. coolman, NY


1694. Carter, NY


1695. Xavier, NY


1696. Gianna, NY


1697. Andrea, NY


1698. Owen, NY


1699. Connor, NY


1700. Alyssa, NY


1701. Magic, NY


1702. matt, NY


1703. ,


1704. Savannah, NY


1705. Richard, NY


1706. Mishel, NY


1707. Brian, NY


1708. Kevin, NY


1709. deadman, NY


1710. Isabel, NY


1711. Ariana, NY


1712. Jonathan, NY


1713. rikky, NY


1714. Jose, NY


1715. Jenna, NY


1716. Plank, NY


1717. Trinity, NY


1718. Blake, NY


1719. pitfighter, NY


1720. Evelyn, NY


1721. Hayden, NY


1722. Brody, NY


1723. Ian, NY


1724. Melanie, NY


1725. Jeremiah, NY


1726. Madelyn, NY


1727. Gabriel, NY


1728. Justin, NY


1729. Isabel, NY


1730. Caden, NY


1731. Brianna, NY


1732. Grace, NY


1733. Samantha, NY


1734. Gianna, NY


1735. Payton, NY


1736. Charles, NY


1737. nogood87, NY


1738. Madeline, NY


1739. ,


1740. Evan, NY


1741. goodboy, NY


1742. Diva, NY


1743. john, NY


1744. Logan, NY


1745. Caleb, NY


1746. Melissa, NY


1747. Diego, NY


1748. Julia, NY


1749. Daniel, NY


1750. Erin, NY


1751. Sophia, NY


1752. Colin, NY


1753. Alexandra, NY


1754. James, NY


1755. Anna, NY


1756. Sofia, NY


1757. Angel, NY


1758. Hunter, NY


1759. Caroline, NY


1760. Lioncool, NY


1761. Mike, NY


1762. Julia, NY


1763. Addison, NY


1764. Gabrielle, NY


1765. Tristan, NY


1766. Ava, NY


1767. Carson, NY


1768. Joshua, NY


1769. gobiz, NY


1770. matt, NY


1771. ,


1772. crazyivan, NY


1773. Adam, NY


1774. Destiny, NY


1775. Levi, NY


1776. john, NY


1777. Jasmine, NY


1778. Landon, NY


1779. Jesus, NY


1780. Madison, NY


1781. Parker, NY


1782. Isaac, NY


1783. Dghonson, NY


1784. Thomas, NY


1785. Bryan, NY


1786. Nicole, NY


1787. Isabel, NY


1788. Kylie, NY


1789. Cody, NY


1790. Brayden, NY


1791. Daniel, NY


1792. Eric, NY


1793. Jayden, NY


1794. Mya, NY


1795. Sydney, NY


1796. Brooke, NY


1797. Charles, NY


1798. Elizabeth, NY


1799. Camila, NY


1800. Melissa, NY


1801. Ayden, NY


1802. Lucky, NY


1803. Diva, NY


1804. Emily, NY


1805. Noah, NY


1806. Joseph, NY


1807. Blake, NY


1808. Hunter, NY


1809. Jeremiah, NY


1810. Claire, NY


1811. Angelina, NY


1812. Amia, NY


1813. Valeria, NY


1814. Aiden, NY


1815. Kaylee, NY


1816. Zachary, NY


1817. ,


1818. Aidan, NY


1819. Daniel, NY


1820. Abigail, NY


1821. Charlotte, NY


1822. Brooklyn, NY


1823. Juan, NY


1824. Barry, NY


1825. Barry, NY


1826. Isabella, NY


1827. Abigail, NY


1828. Avery, NY


1829. Jaden, NY


1830. Evelyn, NY


1831. Landon, NY


1832. Aiden, NY


1833. Jake, NY


1834. Sean, NY


1835. Kimberly, NY


1836. Olivia, NY


1837. Alexa, NY


1838. Bailey, NY


1839. Paige, NY


1840. Hayden, NY


1841. Lillian, NY


1842. infest, NY


1843. Isaac, NY


1844. Wyatt, NY


1845. Megan, NY


1846. Madelyn, NY


1847. Noah, NY


1848. Cameron, NY


1849. Gianna, NY


1850. Jason, NY


1851. Julian, NY


1852. Aaliyah, NY


1853. Luke, NY


1854. Kaitlyn, NY


1855. Isabelle, NY


1856. Nilson, NY


1857. Elijah, NY


1858. Jennifer, NY


1859. Alexandra, NY


1860. Josiah, NY


1861. behappy, NY


1862. Jaden, NY


1863. ,


1864. ,


1865. Brooklyn, NY


1866. Dylan, NY


1867. Anna, NY


1868. Ariana, NY


1869. Grace, NY


1870. Levi, NY


1871. Kaylee, NY


1872. Matthew, NY


1873. Sean, NY


1874. Magic, NY


1875. Trinity, NY


1876. Josiah, NY


1877. Joshua, NY


1878. Eli, NY


1879. Ella, NY


1880. Mason, NY


1881. coolman, NY


1882. Jesse, NY


1883. Taylor, NY


1884. bonser, NY


1885. Lily, NY


1886. Justin, NY


1887. Nathan, NY


1888. Grace, NY


1889. Charlotte, NY


1890. getjoy, NY


1891. Peyton, NY


1892. Haley, NY


1893. Kyle, NY


1894. Carson, NY


1895. Angelina, NY


1896. Amber, NY


1897. Chase, NY


1898. Carter, NY


1899. Jack, NY


1900. ,


1901. Eli, NY


1902. Mia, NY


1903. Marissa, NY


1904. Juan, NY


1905. Gabriel, NY


1906. Samantha, NY


1907. Lillian, NY


1908. Jasmine, NY


1909. Ethan, NY


1910. infest, NY


1911. Amelia, NY


1912. Rebecca, NY


1913. getjoy, NY


1914. Kayla, NY


1915. Abigail, NY


1916. Madelyn, NY


1917. Natalie, NY


1918. Angelina, NY


1919. John, NY


1920. Benjamin, NY


1921. Brooke, NY


1922. Molly, NY


1923. David, NY


1924. Connor, NY


1925. Grace, NY


1926. Kyle, NY


1927. Maria, NY


1928. Eva, NY


1929. Audrey, NY


1930. Eli, NY


1931. Bella, NY


1932. Curt, NY


1933. Genesis, NY


1934. Aubrey, NY


1935. goodboy, NY


1936. Caleb, NY


1937. Kaylee, NY


1938. Jocelyn, NY


1939. James, NY


1940. Isaiah, NY


1941. Marissa, NY


1942. Megan, NY


1943. Jasmine, NY


1944. Jennifer, NY


1945. Tony, NY


1946. Matthew, NY


1947. Andrea, NY


1948. Alex, NY


1949. Amber, NY


1950. Ian, NY


1951. deadman, NY


1952. lightsoul, NY


1953. Oliver, NY


1954. Jose, NY


1955. Genesis, NY


1956. Bailey, NY


1957. Ian, NY


1958. Luke, NY


1959. Chloe, NY


1960. Eric, NY


1961. ,


1962. Brian, NY


1963. Ryan, NY


1964. Kylie, NY


1965. Caleb, NY


1966. Gavin, NY


1967. john, NY


1968. ,


1969. matt, NY


1970. ,


1971. ,


1972. ,


1973. ,


1974. ,


1975. ,


1976. ,


1977. ,


1978. ,


1979. ,


1980. ,


1981. ,


1982. ,


1983. ,


1984. ,


1985. ,


1986. varlog, NY


1987. ,


1988. ,


1989. ,


1990. ,


1991. ,


1992. ,


1993. ,


1994. ,


1995. ,


1996. klark, NY


1997. ,


1998. klark, NY


1999. ,


2000. martin, NY


2001. ,


2002. hoking, NY


2003. ,


2004. ,


2005. ,


2006. ,


2007. ,


2008. ,


2009. ,


2010. Bradley, NY


2011. ,


2012. ,


2013. ,


2014. ,


2015. ,


2016. ,


2017. ,


2018. ,


2019. ,


2020. ,


2021. ,


2022. ,


2023. ,


2024. ,


2025. ,


2026. ,


2027. xuDWWNywT, ibhNiREdQVtA


2028. ,


2029. ,


2030. qTeNmqWbsKRu, NaQYeJXXSSPFtaFSXk


2031. ,


2032. ,


2033. ,


2034. ,


2035. ,


2036. Mark, NY


2037. ,


2038. Mark, NY


2039. ,


2040. Mark, NY


2041. ,


2042. Mark, NY


2043. ,


2044. Mark, NY


2045. ,


2046. Mark, NY


2047. ,


2048. Mark, NY


2049. ,


2050. Mark, NY


2051. ,


2052. Mark, NY


2053. ,


2054. Mark, NY


2055. ,


2056. Mark, NY


2057. ,


2058. Mark, NY


2059. ,


2060. Mark, NY


2061. ,


2062. Mark, NY


2063. ,


2064. Anna Sjögren, Saltsjö-Boo


2065. Anders Nygårds, Falun


2066. ,


2067. Mark, NY


2068. ,


2069. Mark, NY


2070. ,


2071. Tord Funelid, Stockholm


2072. Anna-Karin, Berggren


2073. ,


2074. Anne Allarud, Örebro


2075. JimmiXS, NY


2076. ,


2077. JimmiXS, NY


2078. ,


2079. JimmiXS, NY


2080. ,


2081. JimmiXS, NY


2082. ,


2083. JimmiXS, NY


2084. ,


2085. JimmiXS, NY


2086. ,


2087. JimmiXS, NY


2088. ,


2089. JimmiXS, NY


2090. ,